Vanaf medio 2017 zullen cursusdagen gepland worden voor instructeurs. In deze dagen worden alle praktische zaken besproken waar je rekening mee moet houden bij het organiseren van een boswachterwandeling.

Deze dagen zijn te volgen als je de instructeurscursussen Actief in het bos èn InZicht in de stad hebt gevolgd.

Deze twee cursussen geven een zeer grondige basis, die noodzakelijk is om groepen bazen en honden te kunnen begeleiden in kwetsbaar natuurgebied.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Heb je interesse? Hou deze site en onze Facebookpagina in de gaten!