• Betaling aan en/of inschrijven bij Actief met InZicht is tevens de bevestiging dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Actief met InZicht.
 • De deelnemer betaalt vooraf door overschrijving voorafgaande aan de activiteit. Contante betaling kan alleen met nadrukkelijke toestemming van Actief Met Inzicht.
 • Bij ‘vooraf overmaken’ dient het totale bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop en/ of activiteit betaald te zijn. Bij te laat betalen, vervalt de plaats in de workshop en/of activiteit.
 • Deelnemers kunnen zich tot 14 dagen van te voren kosteloos afmelden voor een workshop, cursus of activiteit van Actief met InZicht, daarna wordt er geen geld meer gerestitueerd.
 • Mocht een deelnemer toch verhinderd zijn, kan zijn of haar plaats ingenomen worden door een ander persoon, uitsluitend na overleg met en toestemming van Actief met InZicht. Indien de vervanging niet correct is verlopen, behoudt Actief Met Inzicht zich het recht voor deze deelname voor aanvang van de activiteit te weigeren.
 • Deelname aan de activiteiten van Actief met Inzicht is ten allen tijde voor eigen risico van de deelnemer.
 • Iedere deelnemer (hond en baas) dient WA verzekerd te zijn.
 • Actief met InZicht is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade
 • Actief met InZicht is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen.
 • De deelnemers (hond en baas) moeten in goede conditie zijn. Bij twijfel over de gezondheid van mens of hond, kan Actief met InZicht deelnemers uitsluiten van deelname.
 • De honden dragen tijdens de activiteiten van Actief met InZicht niet slippende halsbanden of tuigen. Slipkettingen, prikbanden en andere correctiemiddelen zijn niet toegestaan.
 • Loopse teven worden niet toegelaten, tenzij het geen probleem is voor de andere deelnemende honden. Actief met InZicht is hier bepalend in.
 • Baas en hond moeten de basisprincipes van gehoorzaamheid beheersen.
 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen, dan wordt dat verhaalt op de veroorzaker.
 • Inschrijfgelden worden in principe niet gerestitueerd.
 • Actief met InZicht hecht grote waarde aan goede omgangsvormen; tussen mensen onderling, dieren onderling en tussen mens en hond. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en die van hun honden. Actief met InZicht kan bij ongewenst gedrag besluiten baas en hond uit te sluiten van deelname. Onder ongewenst gedrag wordt gerekend: agressie naar mens en/of  dier. Actief met InZicht beslist wat ongewenst gedrag is.
 • Aangelijnde honden laat men niet aan elkaar snuffelen en zeker niet met elkaar spelen ter voorkoming van conflicten.
 • Men aait alleen andermans honden na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 • Actief met InZicht heeft hart voor de natuur en verwacht dat ook van haar deelnemers. Daarom wordt afval in de afvalbak gedeponeerd en let men goed op open vuur. Rokers doven hun rookwaar zeer zorgvuldig!
 • Deelnemende honden kunnen hun behoeften doen op plekken waar dat is toegestaan. Indien de honden hun behoeften buiten deze plaatsen doen, ruimen hun bazen dit op.
 • Actief met InZicht behoudt zich het recht voor de activiteiten wegens weersomstandigheden, ziekte van instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden te annuleren of voortijdig te stoppen. Er zal dan een nieuwe datum worden vastgesteld om de activiteit alsnog door te laten gaan.
 • Per activiteit geldt een minimaal aantal deelnemers. Dit verschilt per activiteit, locatie en instructeur. Mochten er te weinig deelnemers zijn, dan biedt Actief met InZicht een alternatief aan of restitueert het geld.
 • Voor workshops die i.s.m. derden worden georganiseerd, gelden er aanvullende voorwaarden. Deze staan vermeld bij de betreffende workshop.
 • Actief met InZicht behoudt zich het recht voor foto’s of ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens de door haar georganiseerde activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden van Actief met InZicht op website en social media.
 • Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en gelden alleen voor die specifieke situatie

 

Actief met InZicht – Alle rechten voorbehouden – KvK 09204926 • BTW nr NL 181256757B01